Projectbezoek klimaatbestendige stad: Dordrecht

De gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta organiseren in samenwerking met de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) een projectbezoek aan Dordrecht.

In de ochtend zullen de deelnemers een bezoek brengen aan vier projecten in Dordrecht. De middag bestaat uit twee rondes met deelsessies (een themasessie en verschillende interactieve workshops) voor verdere verdieping.