De locatie Trierveld, waar extra tijd nodig is om de achterstand in de grindwinning in te lopen (foto: Consortium Grensmaas).

De uitvoering van het project Grensmaas gaat drie jaar langer duren, tot 31 december 2027. Op de locatie Trierveld/Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen heeft het Consortium namelijk extra tijd nodig voor de resterende grindwinning. Door de langdurige crisis van 2009 tot 2017 is er een achterstand in de grindwinning ontstaan van zo’n zeven miljoen ton.

Provincie en Rijkswaterstaat hebben ingestemd met het verzoek van Consortium Grensmaas om langer te mogen werken aan de afronding van het project. Consortium Grensmaas betaalt met de opbrengst van de winning van zand en grind de hoogwaterbescherming, die in 2017 is gerealiseerd, en de ontwikkeling van ruim duizend hectare nieuwe natuur. Als de achterstand in de grindwinning is ingelopen, wordt het laatste jaar van de verlenging gebruikt voor de afwerking van Trierveld/Koeweide.

Alternatieve invulling Trierveld
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Trierveld, na afronding van de werkzaamheden, weer een agrarische bestemming zou krijgen. Maar het consortium staat inmiddels een alternatieve inrichting van het gebied voor. Er liggen nu plannen om van Trierveld deels een natuurgebied en deels een landbouwgebied te maken. Deze alternatieve inrichting is het gevolg van de concentratie van landbouwactiviteiten in Koeweide, waar eigenlijk de natuur de ruimte zou krijgen. Met de bewonersdelegaties in de klankbordgroep is afgesproken dat zij hun ideeën en wensen over de invulling van Trierveld kunnen inbrengen. Die inbreng wordt medio juni in de klankbordgroep besproken.

Zo komt Trierveld er mogelijk uit te zien (illustratie: Consortium Grensmaas).

Consortium heeft veel krediet opgebouwd bij bestuurders
Gedeputeerde Hubert Mackus zegt dat het consortium de afgelopen jaren veel krediet heeft opgebouwd, de hoogwaterbescherming met eigen middelen heeft gerealiseerd en daarvoor complimenten verdient. “Daarom willen we best wat respijt geven”, zegt Mackus. Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas is verheugd over de verlenging: “In de resterende looptijd gaan we, opnieuw in goede samenwerking met inwoners en alle andere partners, het project afronden.”

Deltacommissaris op werkbezoek
Op vrijdag 29 maart komt deltacommissaris Peter Glas op werkbezoek bij Consortium Grensmaas. Hij bezoekt onder meer de werklocatie Koeweide/Trierveld en bekijkt de gerealiseerde hoogwaterbescherming in Illikhoven en Visserweert. Tijdens het werkbezoek krijgt Glas ook de mogelijkheden voorgeschoteld om Limburg met aanvullende ingrepen voor de langere termijn te beschermen tegen nieuwe overstromingen. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg informeert de deltacommissaris over het hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg en geeft tekst en uitleg hoe de provincie ervoor staat met de klimaatadaptatie. Glas zal onder meer het gesprek aangaan met bewoners die geconfronteerd zijn met wateroverlast en modderstromen, als gevolg van extreme buien.