Proeven van nieuwe technologie in Gorinchem

Twee medewerkers van Waterschap Hollandse Delta zijn met name geïnteresseerd in nieuwe pompen en gemalen. ‘Wij verpompen grote hoeveelheden water’. Geld om direct te investeren in nieuwe technologie is er niet. ‘Gemalen worden voor veertig tot vijftig jaar gebouwd. Dat soort investeringen doe je niet zomaar. We gaan wel langs bij onze vaste leverancier om te praten over zaken waar we tegen aan lopen. Zij gaan nu met ons meedenken over oplossingen.’

In sommige stands wordt er druk gediscussieerd

Terugwinnen cellulose
Ook twee medewerkers van Waterschap Aa en Maas zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied. De heren werken op de waterzuivering en hun belangstelling gaat op dit moment vooral uit naar de terugwinning van cellulose. ‘Bij ons op de zuivering start er binnenkort een proef met het terugwinnen van cellulose. Hier op de beurs wordt vergelijkbare technologie gedemonstreerd, maar de grondstof die zij produceren is anders. Zij richten zich op de productie van kunststof en niet op de productie van pellets.’ 
Kennisprogramma
De terugwinning van cellulose is hot en stond ook centraal tijdens het drukbezochte kennisprogramma ‘Energie & grondstoffen uit afvalwater’. Ruim negentig bezoekers lieten zich in de ochtend bijpraten over de laatste stand van zaken. Op de gezamenlijke stand van Attero en BWA Water wordt de technologie gedemonstreerd. “Via deze installatie wordt het papier afgevangen voordat het in de zuivering terecht komt. Dat bespaart de waterschappen enorm veel energie en transportkosten (slib). Het papier wordt vervolgens verwerkt tot een grondstof voor kunststof”, vertelt Marco Kwak van Attero. 

In de stand van BWA en Attero  wordt gepraat over de terugwining van cellulose.
Nieuwe olie
BWA Water en Attero maken beide deel uit van de werkgroep Cellulose (onderdeel van de Grondstoffenfabriek). Vanuit Agentschap.nl en Pieken in de Delta is subsidie verleend aan twee verschillende projecten om de technologie in de praktijk bij twee verschillende waterschappen (Noorderzijlvest en HHNK) te gaan testen. Vanuit de waterschappen is er veel belangstelling voor deze ontwikkeling omdat het veel geld kan besparen. In een handomdraai zet Marco een witte theedoek op zijn hoofd waardoor hij er plotseling uitziet als een oliesjeik. Gekscherend zegt hij: “Je ziet het goed, cellulose is de nieuwe olie”. 

Bezoekers struinen de beurs af op zoek naar nieuwe technologie.
Verandering
In de wandelgangen lopen ook opvallende veel oudere mensen. Ook na hun pensionering willen zij op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Het hart voor de watersector verdwijnt dus niet na het 65ste jaar. Een oud-medewerker laat weten dat hij zijn hele leven bij industriewaterzuiveringen heeft gewerkt en het verbaast hem dat het zuiveringsproces tot op heden amper is veranderd. ‘Het proces is hetzelfde gebleven, maar de technologie is verbeterd. Alles werkt nu slimmer, sneller en goedkoper.’