Voor de dijkversterking in Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping tegen te gaan: de grofzandbarrière (foto: Rivierenland).

De afgelopen maanden hebben drie aannemerscombinaties in opdracht van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma proeven gedaan met een nieuwe techniek voor dijkversterking: de grofzandbarrière. Twee van de drie proeven zijn geslaagd, de derde aannemerscombinatie gaat dit jaar nog een aangepaste proef doen. Binnenkort wordt bij de Waalbandijk in Gameren gestart met de uitvoering. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

De grofzandbarrière is een innovatieve manier om piping tegen te gaan: op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond wordt een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Deltagoot
Kennisinstituut Deltares deed eerder haalbaarheidsproeven op laboratoriumschaal (kleine en mediumschaal) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze proeven zijn geslaagd en daarmee was bewezen dat de grofzandbarrière in theorie werkt. Vervolgens zijn drie aannemerscombinaties geselecteerd om te testen of een grofzandbarrière ook maakbaar is in het veld. De proeven zijn op verschillende locaties uitgevoerd. Twee van hen zijn hiervoor al geslaagd. De derde aannemerscombinatie (Van Oord/Wicks) heeft de maakbaarheidsproef nog niet succesvol afgerond en gaat in 2021 een aangepaste proef uitvoeren.
Tekst loopt door onder de foto

Directeur Rivierenland Rob Kleijwegt (links) overhandigt het certificaat aan directeur Gerbert Ploegmakers van FPH Ploegmakers BV (foto: Rivierenland).

Certificaat
De twee succesvolle proeven zijn uitgevoerd door de combinaties Van de Wetering Cultuurtechniek BV, Vissers Ploegmakers BV en FPH Ploegmakers BV en de combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven BV. Deze bedrijven kregen uit handen van de directeuren van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma een certificaat. Binnenkort starten zij samen de uitvoering bij de Waalbandijk in Gameren, dat daarmee de wereldprimeur krijgt.
Tekst loopt door onder de foto

HWBP-directeur Erik Wagener overhandigt een certificaat aan directeur Huibert van der Ven van G. van der Ven BV (foto: Rivierenland).

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

Van de proeven is ook een film gemaakt: