proefvakken
Dijkprofiel Zuidkade (illustratie: Rijkswaterstaat).

Deze maand start Rijkswaterstaat met de aanleg van twee proefvakken op Marken (Zuidkade en Westkade). Daarmee wil de dienst zien of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.

Ook wil Rijkswaterstaat op basis van de proefvakken beoordelen of er nog verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in de manier waarop de dijkversterking uiteindelijk zal worden uitgevoerd. De proefvakken zijn kleine stukjes dijk van ongeveer 100 m.

Project Dijkversterking Marken

Versterking van de dijk is noodzakelijk om Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater, stelt Rijkswaterstaat: “De dijk heeft op dit moment stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Daarom versterken we de Zuidkade en de Westkade, zodat de dijk weer voor vijftig jaar robuust en veilig is. Ook worden er diverse natuur- en recreatievoorzieningen aangelegd, in samenwerking met de gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland.”

Bouwmethode proefvakken

De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar. In die periode wordt meerdere keren een laagje zand van ongeveer 50 cm aangebracht, totdat de gewenste hoogte is bereikt. Tussen deze ophoogslagen moet het zand voldoende tijd hebben om te zetten. Ook wanneer alle ophoogslagen zijn afgerond, heeft de dijk rust nodig. Met de proefvakken kan dit proces volgens Rijkswaterstaat heel zorgvuldig gemonitord worden. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2024 het ‘echte’ werk aan de gehele West- en Zuidkade beginnen.

Informatievoorziening

Om de veiligheid tijdens de uitvoer te waarborgen wordt het Kruinpad ter hoogte van de locaties van de proefvakken afgesloten. Wandelaars kunnen vanaf de Haven en de Rozewerf doorlopen tot aan de proefvakken, waar een informatievoorziening over de werkzaamheden is te vinden. Gedurende de uitvoering kunnen de inwoners van Marken via een Bouwapp op de hoogte blijven van de werkzaamheden. Dat is niet de enige vorm van informatievoorziening: op 30 januari heeft Rijkswaterstaat ook een infomarkt georganiseerd voor de bewoners. Op die druk bezochte avond hebben Rijkswaterstaat en de aannemer de dijkversterking toegelicht. Ook konden de bezoekers daar voor het eerst kennismaken met het Online Bezoekerscentrum, waarin alle onderdelen van het project aan bod komen.

proefvakken
Dijkprofiel Westkade (illustratie: Rijkswaterstaat).