Proeftuin Oosterwold toont perspectief Omgevingswet

Terugkijkend op de afgelopen periode zien José Hobert (projectleider implementatie omgevingswet), Erik Deiman (projectleider Oosterwold) en Marijn Korndewal (projectmedewerker Oosterwold) van waterschap Zuiderzeeland de voordelen van de nieuwe manier van werken. Oosterwold heeft bewezen dat de verschillende overheden elkaar steeds beter weten te vinden, stellen de waterschappers. Alle partijen zijn inmiddels goed aangehaakt en er ontstaat steeds meer vertrouwen.

Puzzel
De eerste fase van de pilot (3 jaar) loopt eind december af, maar wordt in 2017 vervolgd. “Er worden studies gedaan naar de lange termijn effecten en we verwachten ook dat er in een nieuwe fase meer innovatieve oplossingen zullen worden toegepast. Het uitgangspunt is dat elke ontwikkeling een neutraal of positief effect op de omgeving moet hebben”, stelt Erik Deiman. “Daartoe is veel contact met de initiatiefnemers en de gemeente noodzakelijk. Oosterwold is te vergelijken met een grote puzzel. Deze manier van ontwikkelen vraagt echter wel meer tijd van de organisatie.”

Inloopspreekuur
“In het begin was het lastig om overzicht over alle initiatieven te houden en om alle overleg goed te organiseren. Daarom hebben we nu een wekelijkse inloopochtend op ons gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere ingesteld”, vertelt Marijn Korndewal. “Dat werkt heel goed. Het is ook leuk om te zien dat initiatiefnemers elkaar tijdens die bijeenkomsten tips geven. Bijvoorbeeld over het hergebruiken van grijs water. Ook wordt er veel informatie via internet gedeeld. De eerste watervergunning die we afgaven werd direct integraal op het net geplaatst en met alle betrokkenen gedeeld.”

Enthousiasme
Volgens José Hobert is de afgelopen periode duidelijk geworden dat het vooral draait om goede communicatie. “We zijn begonnen met veel discussie maar op een gegeven moment zijn we gewoon aan de slag gegaan. Doordat er toen heel mooie dingen gebeurden, is er ook veel enthousiasme ontstaan.” Hobert is er van overtuigd dat het helemaal niet nodig is om speciaal voor de Omgevingswet nieuwe mensen aan te trekken. “Het kost tijd en aandacht om te veranderen, maar er zit genoeg energie en innovatief vermogen in de waterschappen.”

Extra controles
In Oosterwold komen de initiatieven nu vanuit de omgeving, maar het waterschap blijft verantwoordelijk voor het watersysteem. Korndewal “Doordat afvalwater op grote schaal individueel wordt behandeld, vraagt de waterkwaliteit extra aandacht. In het gebied wordt dus heel intensief gemeten. Verder geven we bijvoorbeeld aan hoeveel waterberging er nodig is als er een bepaalde oppervlakte wordt verhard. Initiatiefnemers moeten zelf aan de slag met de gestelde doelvoorschriften. In praktijk blijken overigens niet alle bewoners uit de voeten te kunnen met doelvoorschriften. Zij willen liever precies weten wat ze moeten doen. Wij kunnen hen dan ondersteunen met tips en verwijzen naar goede voorbeelden.”

Uitnodiging
Als het gaat om de Omgevingswet beschikt niet elk waterschap beschikt over zo’n ideale proeftuin als Oosterwold. De medewerkers van waterschap Zuiderzeeland delen hun ervaringen echter graag met collega’s.