Proef met oeverbeschoeiing van bagger uit Oranjekanaal

Waterschappen vervangen jaarlijks voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing. Deze beschoeiing zorgt ervoor dat oevers en taluds van watergangen niet instorten. Waterschap Vechtstromen past nu voor het eerst de door NETICS gepatenteerde Geowall toe in een proefproject. Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp van ingenieursbureau NETICS uit Alblasserdam vonden een paar jaar geleden op de site van 'Technologie zoekt Ondernemer' van TNO een concept van natuurlijke wateronttrekkende mineralen en ontwikkelden dit uiteindelijk door tot de Geowall. 

Tijdrovend karwei

NETICS beschikte een paar jaar geleden al over kennis van technieken waarmee bouwelementen konden worden geperst uit baggerslib, vertelt Besseling in een artikel op de website van TNO: “Die elementen wilden we gebruiken bij het vervangen van houten beschoeiingen. Een duurzame en logische aanpak. Want waarom zou je bagger afvoeren en bouwmaterialen aanvoeren, als je de blokken voor de beschoeiing kunt persen uit bagger die op de locatie aanwezig is? Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Zo was het ontwateren van het baggerslib een tijdrovend karwei.”

Zeoliet

Een kennis van Besseling wees op de oplossing bij ‘Technologie zoekt Ondernemer’, een programma waarin bedrijven kennis kunnen maken met kansrijke innovaties van TNO om ze door te ontwikkelen tot marktrijpe producten. Besseling: “TNO beschikte over een technologie, die het droogproces aanzienlijk versnelde door gebruik te maken van zeoliet, een mineraal dat grote hoeveelheden water kan opnemen. We namen contact op en uit de eerste testen bleek dat zeoliet inderdaad werkte zoals we verwacht hadden. Bovendien bleek het ook bindende eigenschappen te hebben.” 

Goedkoper 

De Geowall is naar verwachting 25 tot 50 procent goedkoper dan houten beschoeiing. De verwachting is dat de blokken minimaal 50 jaar meegaan, dat is vaak al tweemaal zo lang als de houten beschoeiing. Vanuit deze pilot bij het Oranjekanaal wordt bekeken of het mogelijk is om deze beschoeiing ook op andere plaatsen toe te passen.