Proef met actieve kool op rwzi Papendrecht

Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. De Schone Maas-waterketenpartners onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt.

Actieve kool
In Papendrecht vindt het zuiveren van het rioolwater plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. De proef vindt plaats in één van de twee processen. Zo kan het effect van de kooltoevoeging optimaal gemeten worden. De proef is gestart 1 juli 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Start
De projectpartners vierden vorige week maandag de start van de praktijkproef. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.