Producenten ozonapparatuur werken hard aan Europees stoffendossier

Vorige week publiceerde WaterForum een artikel over de noodzaak van een Europees dossier voor ozon. Na een eerste inventarisatie in het veld leek het er op dat de producenten en gebruikers van ozonapparatuur geen prioriteit gaven aan het vereiste stoffendossier. John van der Westen en Walter Koch van ProMinent trokken naar aanleiding van de publicatie aan de bel en wezen op het Europese initiatief dat al in 2013 is gestart met het samenstellen van een Europees ozondossier. 
Samenwerking
“In Europa hebben vier producenten hun krachten gebundeld”, vertelt ProMinent-directeur Walter Koch. “Het samenstellen van een volledig dossier is complex. Het is voor een individueel bedrijf haast onmogelijk om zo’n dossier in te dienen, want je moet alle kennis bundelen. We werken dus nauw samen met eerder genoemde partijen.” Zijn collega John van der Westen voegt toe: “Bovendien is het samenstellen van een dossier een kostbare zaak, vanwege het gevraagde gedegen onderzoek.” De Ozone Registration Group wordt na de toelating eigenaar van het Europese stoffen dossier en andere geïnteresseerde bedrijven kunnen via een Letter of Acces toegang tot dat dossier krijgen. Van der Westen: “Zo is de toepassing van ozon als biocide ook voor hen beschikbaar.”
Twee stappen
De registratie en toelating van een stof vindt plaats in twee stappen. Eerst wordt een Europees dossier samengesteld. “Het consortium dat het Europese stofdossier voorbereidt, zal daarna een lidstaat uitkiezen waar ze het dossier ter evaluatie willen indienen. Dat kan Nederland (Ctgb) zijn, maar ook een andere lidstaat”, vertelt Jan Willem Andriessen van het het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). En dan volgt stap twee. “Pas als het Europese stofdossier is beoordeeld en goedgekeurd kunnen de bedrijven in de afzonderlijke lidstaten toelatingen aanvragen voor individuele producten op basis van ozon.” 
Industriële zuivering
In Nederland zijn er een paar honderd industriële bedrijven die gebruikmaken van desinfectie door middel van ozon. “In de drinkwatersector wordt ozon nog amper gebruikt.” Zo verving drinkwaterbedrijf Evides de afgelopen jaren bijna alle ozoninstallaties door UV-installaties omdat die techniek energiezuiniger is en het milieu minder belast. Walter Koch: “Ozon is voor ProMinent vaak niet de eerste keus. Ozoninstallaties zijn niet goedkoop, de techniek is complex en verbruikt relatief veel energie. Toch is ozon soms wel de beste oplossing.” In de Food & Beverage industrie of in koeltorens wordt de techniek veelvuldig toegepast door de sterke oxiderende en desinfecterende werking. En er worden geen chemicaliën gebruikt. Koch: “Ozon wordt tenslotte gemaakt uit lucht.”
Producttypes
Bij de goedkeuring van ozon zal worden beslist voor welke producttypes de stof mag worden gebruikt. Een toelating voor de behandeling van koelwater wil niet zeggen dat de stof ook mag worden gebruikt voor de productie van drinkwater. Voor ozon moet dat allemaal nog blijken.
“De regulering van biociden op Europees en nationaal niveau is een goede zaak. Het gaat wel over chemielast die we met z’n allen veroorzaken. Veiligheid is in het belang van ons allemaal”, besluit ProMinent-directeur Walter Koch.