Hoe onderzoek je zo effectief mogelijk waar bronnen van PFAS zich bevinden? Die vraag stond centraal in het onderzoeksplan dat één van IMD’s medewerkers vorig jaar afrondde. De uitkomst van het onderzoek was dat passieve monstername met Diffusive gradient in thin films (DGT) techniek goede kans maakt om dergelijke bronnen op te sporen.

IMD kent deze monsternametechniek van toepassingen met onder meer de Covid-onderzoeken. We zien mogelijkheden om deze monsternametechniek in de nabije toekomst ook voor PFAS te gebruiken.

Met passieve monstername wordt het financieel haalbaar om in zo’n 6 maanden tijd een röntgenfoto van het rioolstelsel van een willekeurige gemeente te maken. De meetgegevens van zo’n gedetailleerd onderzoek zijn goud waard. Wanneer je namelijk tientallen passives inzet, waarmee je onafhankelijke strengen volgt, kun je specifieke bronnen voor PFAS vinden. En kun je als overheid vervolgens gericht gaan handhaven.

IMD neemt deel aan het lopende PFAS meetonderzoek in Lelystad dat door STOWA en P4UW wordt uitgevoerd. We willen dit vaker doen. Daarom zoeken wij gemeentes die samen met ons het onderzoek naar PFAS uit willen breiden. We vertellen u er graag meer over, ook op de Aqua Nederland vakbeurs.

www.imd-ma.nl

Standnr.L.110