Premier Rutte vraagt wereldleiders om water op waarde te schatten

Volgens het World Economic Forum behoren water crises, zoals overstromingen en droogte, het komend decennium tot de belangrijkste bedreigingen van de wereldeconomie. Het High level Panel on Water waarin elf regeringsleiders zitting hebben, is gestart met een initiatief om de waarde van water te bepalen.

‘Als we de waarde van water niet vaststellen, betalen we daar een hoge prijs voor’, schrijft premier Rutte in zijn blog.  Zo zal door waterschaarste het Bruto Nationaal Product dan in een aantal landen in 2050 met 6% dalen. Volgens de premier worden in de praktijk alle beslissingen over waterbeheer al genomen op basis van economische principes. Zo leidde het verhogen van de prijs van het lozen van afvalwater in Nederland halverwege de jaren ’70 tot schoner oppervlaktewater.

Het beprijzen van water is echter complex. Sommige waarden zijn namelijk lastig te vertalen in geld. Hoe ken je bijvoorbeeld waarde toe aan ritueel baden, waterrecreatie of aan het doorgeven van een gezond ecosysteem aan nieuwe generaties? 

Rutte benadrukt dat de wereldgemeenschap in de toekomst water meerdere malen moeten hergebruiken en dat kan alleen als de diverse gebruikers zich bewust zijn van de behoeften van de ander. Het doel van de High Level Water Panel is om begin 2018 met een begrijpelijke en praktische tool te komen om wereldwijd hergebruik van water te verbeteren. ‘Daarvoor hebben we bijdragen en ‘best practices’ van over de hele wereld nodig’, aldus de premier.