Premier Rutte ontvangt visiedocument Netherlands Circular Hotspot

De waterschappen beschouwen afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek.

Albert Vermuë, directeur Unie van Waterschappen: “Duurzaamheid zit in de genen van waterschappen. We kijken altijd tientallen jaren vooruit. Dat bepaalt ook onze houding richting de circulaire economie. Wij beschikken over heel veel afvalwater, daar grondstoffen uithalen is een schoolvoorbeeld van circulair denken en waterschappen zijn hier zeer gemotiveerd voor.”

NETHERLANDS CIRCULAR HOTSPOT
Netherlands Circular Hotspot is een campagne met als doel het positioneren van Nederland als een circulaire hotspot en het delen van de iconische voorbeelden met bedrijven en overheden over de hele wereld. Het is een initiatief van Prins Carlos de Bourbon de Parme (INSID), Sociaal Economische Raad (SER), Delta Development Group en Circle Economy.

Naast de realisatie van een visiedocument bestaat de campagne onder andere uit de Circular EXPO, op 1 april geopend op Schiphol Trade Park. De Circular EXPO, onderdeel van Valley, blijft 18 maanden open als ‘hotspot’ voor circulaire economie, waar circulaire innovaties worden gecreëerd en gedeeld en evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden.

Bekijk het Vision Magazine van Netherlands Circular Hotspot

(Persbericht Unie van Waterschappen, april 2016)