Precariobelasting stijgt in 2016 met bijna 27 procent

De precario kan door gemeenten worden geheven op onder andere kabels en leidingen onder de grond, dus ook op waterleidingen. Volgens het CBS hangt de stijging van de belasting vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft en met de verhoging van de precariotarieven.

Het CBS heeft alle gemeentelijke heffingen in kaart gebracht. Bron CBS.

Wetsvoorstel afschaffing
Eind november 2015 heeft de Tweede Kamer  via een breed gesteunde motie aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin toonde zich verheugd over dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar de afschaffing van precariobelasting moet worden uitgevoerd.