Precariobelasting per 1 januari 2022 van de baan

Kamerleden Hayke Veldman (VVD) en Manon Fokke (PvdA) dienden een amendement in om de precariobelasting op drinkwaterleidingen binnen vijf jaar af te schaffen. Het kabinet stelde een langere overgangstermijn voor zodat gemeenten minder last zouden hebben van de effecten van de inkomstenderving vanwege het afschaffen van de belasting.

Overgangsregeling
Op initiatief van de Tweede Kamer is de overgangstermijn nu dus gehalveerd. Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente een verordening met tarief had voor precariobelasting op kabels en leidingen op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo voorkomt de landelijke overheid dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.

Verlaging drinkwater factuur
De precariobelasting op waterleidingen is de drinkwaterbedrijven al jaren een doorn in het oog, omdat zij deze kosten moeten doorberekenen aan hun klanten. Dit leidt vaak tot forse verhoging van de drinkwaterfactuur, terwijl drinkwater een eerste levensbehoefte is.