Polen: Gdansk overweegt Ruimte voor de Rivier

Verscheidene Poolse steden hebben in recente jaren te kampen gehad met wateroverlast. Hevige regenval en beperkte afvoermogelijkheden zijn hier vaak de oorzaak van. In Nederland werd naar aanleiding van vergelijkbare problematiek in de jaren negentig het Ruimte voor de Rivier-programma opgestart. Het programma vergroot de waterveiligheid en geeft tegelijkertijd een impuls aan lokale ruimtelijke ontwikkelingen en economie.

Gecombineerde aanpak
Deze gecombineerde aanpak kan ook van grote waarde zijn in Polen, maar tevens in andere Europese landen. Door op slimme wijze verschillende doelen met elkaar te combineren, kan een beter resultaat worden behaald. Hiermee kan met de Nederlandse ervaring een bijdrage geleverd worden aan de internationale waterveiligheid.