Pleidooi voor containertransferium Antwerpen

De inrichting van een containertransferium dient primair gericht te zijn op het voorzien van de behoeften van het Antwerpse havenbedrijf. Met het ontwikkelde overslagsysteem, het New Generation Integrated Terminals concept (NGICT), neemt de logistieke efficiëntie aanzienlijk toe. Het verladen van zout naar zoet op shuttleboten maakt bovendien dat alleen de voor Antwerpen bestemde vrachten gericht over de Westerschelde worden vervoerd. Ook de overige locaties langs de Schelde zullen hiervan profiteren. Het transferium maakt bovendien een tweede noord-zuidverbinding richting Calais mogelijk, die noodzakelijk is om de ring om Antwerpen te ontlasten.

Stormvloedkering of spuisluizen?
De Westerschelde is gebaat bij de aanleg van een dam met spuisluizen en niet bij de aanleg van een stormvloedkering. Ook de functie van drukbevaren handelsroute onderstreept deze keuze. De Westerschelde krijgt hierbij immers een iets hogere waterstand dan het gemiddelde zeeniveau. Dit peil is stabiel en beheersbaar en dat komt de bevaarbaarheid ten goede. Dat is niet alleen van groot belang voor de Antwerpse haven, maar geeft ook miljarden aan  besparingen bij sluizen, dijken en overige infrastructuur. Schepen die doorvaren langs het transferium hoeven maar eenmaal te schutten.


 Westerscheldedam en containertransferium Antwerpen met overslag van zout naar zoet. Bron: Adviesgroep Borm & Huijgens 

Tijdens het waterbouwkundig congres World Water Works staat de Scheldeproblematiek volop in de belangstelling en komt ook waterveiligheid breed aan bod. Koch Consultancy Group heeft de vele economische voordelen van een containertransferium Antwerpen statistisch in beeld gebracht. Een dergelijke transitie vergt een geheel nieuw businessplan van Antwerpen, de Vlaamse regering, Zeebrugge en Gent enerzijds en Vlissingen, Terneuzen, de Provincie Zeeland en Nederland anderzijds. Dit zou kunnen aanvangen met de samenstelling van een Nederlands-Belgische studiegroep, die zich buigt over een definitieve versie van de kering in de Scheldemonding en die gaat werken aan een duurzame toekomstvisie voor een gemeenschappelijke Europese Schelderegio met een samenwerkingsverband waarvan beide landen profiteren. Een win-winsituatie voor economie, ecologie en waterveiligheid.

W. Borm en M. Boelaars,  Adviesgroep Borm & Huijgens