Waterzuiveringsinstallaties houden microplastics niet tegen (foto: Commons Media).

De Engelse overheid heeft het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten die een scrubfunctie vervullen vanaf 1 januari 2018 verboden. De Plastic Soup Foundation reageert positief, maar wijst erop dat microplastics met een andere functie, zoals in lipstick en zonnebrand, buiten het verbod vallen. “Het Engelse ministerie van Milieu gaat nu onderzoeken of deze microplastics ook schade aanrichten in het milieu”, zegt Jeroen Dagevos, Head of Programs van de Plastic Soup Foundation.

De Verenigde Staten namen in 2015 twee jaar geleden als eerste land ter wereld een wet aan die het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten die een scrubfunctie vervullen verbiedt. Hierbij gaat het om plastic deeltjes die vaak kleiner zijn dan 1 mm. Hierdoor houden waterzuiveringsinstallaties de deeltjes niet tegen, zodat ze in het milieu en de voedselketen terechtkomen.
De Engelse overheid heeft het gebruik van deze deeltjes die een scrubfunctie vervullen vanaf 1 januari 2018 ook verboden. Het verbod is echter verre van volledig, stelt Jeroen Dagevos, Head of Programs van de Plastic Soup Foundation.

Glitters
Zo valt glitter dat in een scrub zit wél onder het verbod, maar bijvoorbeeld niet de glitters in make up of shampoo. De meeste glitters zijn een combinatie van aluminium en PET. Ze vervuilen volgens de Plastic Soup Foundation bij gebruik net zo goed als de scrubdeeltjes het water met microplastics. Daarnaast ontbreekt het volgens Dagevos in de EU aan een duidelijke definitie van microplastics. Bovendien zijn polymeren, het basisbestanddeel van microplastics, uitgezonderd van registratie onder het Europese stoffenbeleid REACH. Daarom pleit de Plastic Soup Foundation in een position paper onder meer voor een ban op alle polymeren in cosmeticaproducten die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn.

België
De Belgische minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem ondertekende 9 januari een sectorakkoord met DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten en onderhoudsproducten. De leden van DETIC willen onder meer microplastics in afspoelbare cosmetica en in mondproducten uiterlijk volledig vervangen in 31 december 2019.

Nederland
Het Nederlandse regeerakkoord dat in oktober 2017 is gepresenteerd, besteedt ook aandacht aan microplastics. Zo schrijft de regering dat de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater de laatste jaren zijn toegenomen. Een verbod lijkt er volgens Dagevos vooralsnog niet te komen, gezien de volgende formulering: “Het kabinet komt in overleg met relevante sectoren met een beleidsprogramma om dit op een kosteneffectieve manier terug te dringen.”