Plastic-etende bacterie ontdekt

De onderzoekers kwamen de bacterie op het spoor door honderden monsters van vuilstortplaatsen stukjes petfles te voeren. In een van de bodemmonsters bacteriën knaagde kleine gaatjes in het polyethyleentereftalaat. Dat leidde tot de ontdekking van een staafvormige bacterie die Ideonella sakaiensis werd genoemd. De bacterie dankt zijn naam aan de stad Sakai waar hij werd gevonden, valt te lezen in het Science-artikel.

Waterzuivering
Het is voor het eerst dat er een plastic-etende bacterie is gevonden en het lijkt er op dat de bacterie zich genetisch heeft aangepast om plastic te kunnen verteren. De microbe hecht zich aan het kunststof met een soort slijmdraden en besproeit het dan met een enzym dat de pet-moleculen opsplitst om het vervolgens volledig af te breken. De vondst biedt veel mogelijkheden voor het zuiveren van met plastic vervuild water. Het is ook heel goed denkbaar dat er in de toekomst speciale waterzuiveringen zullen worden gebouwd, waar de bacterie zijn werk kan doen.