Plasterk nuanceert tariefstijging waterschappen

Plasterk reageert hiermee op het recent verschenen rapport van het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het Coelo zette in het rapport  ‘Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015’ de ontwikkelingen van de tarieven bij de waterschappen op een rijtje. Het rapport laat volgens Plstrek zien dat de ontwikkeling van de tarieven verschilt per waterschap. 
“In veel gevallen wordt een grotere stijging van het ene tarief gecompenseerd door een minder grote stijging van een ander tarief. Daarom zou ook moeten worden gekeken naar wat een huishouden en een bedrijf in totaliteit aan waterschapsbelastingen betaalt.”

Laagste stijging
De minister wijst er bovendien op dat de stijgingen die COELO weergeeft niet zijn gecorrigeerd voor inflatie. “Uit het jaarlijkse overzicht van de Unie van Waterschappen (UvW) over de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen blijkt al enkele jaren dat de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van de waterschappen, in vergelijking met de overige decentrale overheden over de periode 2006-2014, de laagste stijging kent.”