De Maasdijk bij ’t Lob van Gennep wordt langer en hoger. (Wikimimedia Commons).

Eind maart besliste Minister Mark Harbers van IenW dat in het gebied aan de Maas tussen Mook en Gennep, ofwel de Lob van Gennep, een dijkversterkingsproject van start gaat. Bestaande dijken worden over een traject van 11 kilometer verhoogd en versterkt om te voldoen aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Ook wordt 5 kilometer aan nieuwe dijken aangelegd.

Het voorkeursalternatief voor de Lob van Gennep is tot stand gekomen door middel van een samenwerking van acht overheden: Waterschap Limburg, het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschap Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. De plannen voor de dijkversterking zijn gemaakt samen met inwoners en ondernemers. Ook in de volgende fase gaat deze intensieve participatie verder. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verder beschermen van de inwoners van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar tegen hoogwater.

Reactie Waterschap Limburg

Het besluit van de minister is een belangrijke mijlpaal. Bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg: “Ik ben blij met de beslissing van de minister. Het gebied maakte gedurende de jaren diverse hoogwaters mee. Er zijn dijken aangelegd, maar het klimaat verandert sneller dan verwacht en normen voor waterveiligheid zijn strenger geworden. Dat vraagt opnieuw om aanpassingen aan de dijken in Limburg en ook in dit gebied.”

Planuitwerking

Het project start nu de planuitwerkingsfase waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in detail worden uitgewerkt. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om, samen met de partners Fugro en Veenenbos en Bosch, het ontwerp daarvoor te maken en alle noodzakelijke procedures te doorlopen, zodat het project vervolgens kan worden uitgevoerd.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Meer natuur en aantrekkelijker

Over een lengte van 11 kilometer worden de dijken verbeterd, en er komen nieuwe dijken bij met een lengte van 5 kilometer. Ook wordt de keersluis bij Mook vernieuwd en versterkt. Op deze manier wordt gewerkt aan een betere hoogwaterbescherming voor de 7.000 inwoners van het gebied. Vanaf de start van het project is het doel geweest om met de opgave in waterveiligheid het gebied op allerlei manieren aantrekkelijker te maken. De verplaatsing van voetbalclub Achates in Ottersum schept ruimte voor een groene dijk én geeft een impuls aan regionale recreatie. Met verschillende dijkverleggingen en uiterwaardverlagingen krijgen de Maas en de Niers meer ruimte.

De planuitwerkingsfase eindigt in de loop van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.