Pilotonderzoek vetzuurproductie uit zeefgoed

Op rwzi Aarle-Rixtel is in mei 2021 een pilot voor productie van vluchtige vetzuren uit zeefgoed opgestart. Een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Technische Universiteit Delft, STOWA, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vechtstromen, WBL, Waterschap Vallei en Veluwe en AquaMinerals B.V.

Zeefgoed dat vrijkomt bij influentzeven die op verschillende rwzi’s in Nederland worden gebruikt, bevat veel cellulose dat kan worden omgezet in vluchtige vetzuren. Wanneer vluchtige vetzuren worden gedoseerd aan het actief slib dan kan de biologische fosfaat- en stikstofverwijdering verbeterd worden. Zo kan op een duurzame en circulaire manier worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water en wordt bespaard op afvoerkosten van zeefgoed. Daarnaast zijn de vluchtige vetzuren te benutten voor productie van bioplastics (PHA). Na september 2021 zal de pilotinstallatie worden verplaatst naar rwzi Ommen om zeefgoed dat vrijkomt bij het zeven van actief slib te testen op verzuurbaarheid.

Naast pilotonderzoek wordt tevens labonderzoek gedaan door de TUD om meer inzicht te krijgen in de optimale procescondities voor het verzuringsproces.

Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energie-subsidie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Voor vragen kun je contact opnemen met Mathijs Oosterhuis, mathijs.oostherhuis@rhdhv.com of Jorien vanGeest, jorien.van.geest@rhdhv.com.