Pilot Oasen geslaagd om leidingen te vervangen voordat ze gaan lekken

Sinds 2009 is Oasen bezig geprogrammeerd leidingen te vervangen. In totaal vervangt het drinkwaterbedrijf 400 kilometer leiding in 10 jaar. Het doel van deze vervanging is het terugdringen van het aantal lekkages. In het begin was het eenvoudig leidingen te kiezen die vervangen moesten worden. Er waren leidingen die door de vele lekkages direct opvielen. Nu die inmiddels vervangen zijn, wordt het lastiger kiezen. Het is namelijk erg moeilijk vooraf aan te geven welke leidingen lek gaan. Om hierover toch wat te kunnen zeggen is een systeem getest dat verschillende databronnen met elkaar combineert.
Grondzetting
In die databronnen staan gegevens waarvan Oasen weet dat ze iets te maken hebben met het voorkomen van lekkages. Dit zijn de zogenaamde ‘verklarende variabelen voor falen’. Ook zijn er zogeheten ‘kennisregels’. Die kunnen iets zeggen over wat er voor nodig is wil een leiding stuk gaan. Bijvoorbeeld: hoeveel grondzetting kan een leiding verdragen? Of: hoe erg is het als een leiding stuk gaat? Bij een dijk is dat bijvoorbeeld erger dan op een andere plek.
Spatial Workshop
In deze pilot heeft  Oasen al deze gegevens in het computerprogramma Spatial Workshop toegepast op het hele leidingnet. Dit betekent dat voor iedere leiding van Oasen wordt uitgerekend hoe groot de kans op falen is. Daarmee kan het bedrijf  zichtbaar maken welke leidingen de grootste kans hebben om lek te gaan.
Oorzaak van storingen
Voor het berekenen van de faalkans van leidingen is naast goede kennisregels ook voldoende data nodig. Afgelopen periode heeft Oasen veel aandacht besteed aan het verzamelen van data en het stroomlijnen van de registratie van deze data. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over oorzaak van storingen, lekfrequentie, functie en leeftijd van de leiding, diepteligging en bodemzetting.
Vervangingsplan
Vanaf nu wil Oasen zich richten op het verbeteren van de kennisregels die iets zeggen over de faalkans van de leidingen. Zodat het bedrijf een goed meerjaren vervangingsplan kan opstellen waarin het die leidingen vervangt,  waarvan de kans het grootst is dat ze lek gaan. Dit meerjaren vervangingsplan kan Oasen vervolgens afstemmen met gemeenten en overige NUTS-partijen om met elkaar zo efficiënt mogelijk te werken.