NX Filtration
Uit het Twentekanaal wordt geen drinkwater meer gewonnen, maar NX Filtration zegt het water zodanig te kunnen zuiveren dat dit wel weer kan (foto: NX Filtration/Cees Elzenga).

Waterschap Aa en Maas, NX Filtration, Van Remmen UV Technologie en Jotem Waterbehandeling starten met een pilot op de rioolwaterzuivering in Asten. Tijdens de proef wordt proceswater gemaakt uit gemeentelijk afvalwater. Daartoe worden verschillende zuiveringstechnieken gecombineerd. Het gaat om de holle-vezelnanofiltratie van NX Filtration en de Advanox-technologie van Van Remmen waarin UV-licht wordt gecombineerd met waterstofperoxide.

Het doel van de pilot is om microverontreinigingen effectief en energiezuinig uit het afvalwater te verwijderen. De start van de proef is aangekondigd op de website van NX Filtration. Daar staat ook dat het hoogwaardig gezuiverde water zal worden gebruikt als industrieel proceswater en voor agrarische doeleinden.

Technologie

Tijdens het zuiveringsproces verwijderen dNF80-membranen van NX Filtration het gros van de microverontreinigingen en organische stoffen uit de afvalwaterstroom. Nuttige mineralen worden wel doorgelaten. Daarna wordt het kristalheldere water behandeld met Van Remmen UV’s Advanox systeem.

Container

De pilot-installatie bevindt zich in een container. Jotem Waterbehandeling heeft de container op de rwzi in Asten geïntegreerd. Het proefproject duurt enkele maanden waarin niet alleen de kwaliteitsaspecten van het geproduceerde water worden bestudeerd, maar ook de bedrijfsomstandigheden worden beoordeeld. Een deel van het pilot wordt uitgevoerd in het kader van het EFRO NanoX-project.

Minder filtratiestappen

R&D Manager bij NX Filtration Joris de Grooth verklaart op de website dat holle-vezelnanofiltratie de productie van schoon proces- of drinkwater uit afvalwater mogelijk maakt. “In vergelijking met traditionele methoden verminderen we het aantal filtratiestappen omdat we microverontreinigingen (waaronder geneesmiddelen, PFAS en insecticiden), kleur- en selectieve zouten, maar ook nanoplastics, bacteriën en virussen in één stap uit het water verwijderen. Ook vermijden we het gebruik van chemicaliën bij de voorbehandeling van het water. Omdat onze nanofiltratiemembranen bovendien alle kleur uit het water verwijderen, is de efficiëntie van de UV-behandeling veel beter, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.”

NX Filtration

De Enschedese filtratiespecialist NX Filtration timmert flink aan de weg. Deze week werd het bedrijf door Global Water Intelligence wereldwijd verkozen tot het bedrijf met de meest veelbelovende technologie. Vorige week meldde het bedrijf in een artikel op Waterforum dat zij deze maand een beursnotering wil aanvragen in Amsterdam. Met de uitgifte van nieuwe aandelen hoopt de producent geld op te halen voor onder meer de bouw van een nieuwe fabriek.