Pieter Stuyfzand hoogleraar (chemische) hydrogeologie naar TU Delft

Pieter Stuyfzand hoogleraar (chemische) hydrogeologie naar TU Delft

Met ingang van 1 september 2015 financiert KWR de leerstoel (chemische) hydrogeologie aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de Technische Universiteit Delft. De deeltijdpositie wordt bekleed door KWR-onderzoeker prof. dr. Pieter Stuyfzand, voorheen hoogleraar (chemische) hydrogeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
De aanstelling van Pieter Stuyfzand opent de weg naar een bredere samenwerking tussen KWR en TUD. Het accent ligt hierbij op experimenteel en modelmatig onderzoek naar het vóórkomen, de eigenschappen en het gedrag van in water opgeloste en gesuspendeerde stoffen in natuurlijke en (semi)natuurlijke ondergrondse systemen. Deze systemen bestaan vooral uit respectievelijk aquifers en kunstmatige bodempassagesystemen zoals bij duininfiltratie, Aquifer Stoarge Recovery (ASR), oeverinfiltratie, Koude-Warmte Opslag (KWO) en Hoge Temperatuur Opslag (HTO).
Vanuit de focus van KWR wordt het onderzoek ingebed binnen drie gelederen van CiTG: Geoscience & Engineering, Waterhuishouding en Gezondheidstechniek. Hierin zijn vele maatschappelijke thema’s te vinden die met expertise uit de chemische hydrogeologie worden onderbouwd, zoals optimalisatie van ondergrondse waterberging, bepaling van de effecten van KWO, HTO en geothermiesystemen en van de winning van schaliegas op de zoete grondwatervoorraad en drinkwatervoorziening.