Pieter Janssen aan de slag bij Delfland

De nieuwe secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland, Pieter Janssen, is op woensdag 16 augustus in dienst getreden. Hij neemt het stokje over van voormalig secretaris-directeur Paul van den Wijngaart.

Janssen begon, na een studie Civiele techniek/Waterbouwkunde aan de TU Delft, zijn loopbaan bij een internationaal adviesbureau en heeft daarna jarenlang in diverse functies bij Rijkswaterstaat gewerkt. De afgelopen vijf jaar was hij directeur Scheepvaartverkeer- en watermanagement. Hij woont in het werkgebied van Delfland.

De secretaris-directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie – te vergelijken met de directeur van een bedrijf. Hij is adviseur van de dijkgraaf, het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur, en vormt de schakel tussen deze bestuursorganen en de ambtelijke organisatie.