Pieter Hack in Raad van Toezicht Wetsus

Pieter Hack

Pieter Hack in Raad van Toezicht Wetsus
Pieter Hack, directeur/eigenaar van Magneto Special Anodes BV te Schiedam, heeft sinds kort zitting in de Raad van Toezicht van Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology. Hack bekleedt in de Raad van Toezicht  een van de vier plekken die gereserveerd zijn voor deelnemende bedrijven in Wetsus. Verder worden vier plekken in de RvT ingenomen door de rectoren/directeuren van deelnemende kennisinstellingen en zijn er twee onafhankelijke leden: voorzitter Ed Nijpels en vice-voorzitter Jos van Winkelen.
Hack is via zijn MKB bedrijf Magneto sinds 2004 actief betrokken bij Wetsus. Niet alleen op het terrein van nieuwe kennisontwikkeling, maar ook nadrukkelijk op het gebied van valorisatie. Hack heeft vanuit Magneto twee nieuwe bedrijfsactiviteiten opgestart op basis van kennis die in Wetsus ontwikkeld is: RedStack B.V.  (Blue Energy, samen met Alliander en A. Hak) en Magneto BECT  (i/o, biologische brandstofceltechnologie).