piekberging-rijnland
Foto: de nieuwe piekberging bij Haarlemmermeer in aanleg (website Hoogheemraadschap van Rijnland).

In 2024 moet het gereed zijn: de nieuwe piekberging in het Haarlemmermeer. In het gebied vanaf de Kagerplassen tot Spaarndam moet de piekberging toekomstig overtollige water opvangen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland legt een piekberging aan in het Haarlemmermeer om zich voor te bereiden op toenemende extreme neerslag door klimaatverandering. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Met de inzet van de piekberging kunnen we in de toekomst snel water opvangen bij wateroverlast. In deze piekberging in de Haarlemmermeer kunnen we 1 miljoen kuub water kwijt, dat zijn omgerekend 400 olympische zwembaden.”

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Piekberging

Een piekberging is een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep kan dienen voor het (boezem)water. Bij extreme hoeveelheden neerslag wordt overtollig water vanuit de boezem het bergingsgebied ingelaten. Als het peil na enkele dagen is gedaald, kan de piekberging weer leeglopen. Langeslag: “Een piekberging zal naar verwachting eens in de 15 jaar worden ingezet om extreme neerslag op te vangen. In het voortraject van de piekberging is onderzocht welke andere functies er daarnaast mogelijk zijn. Dat is gebeurd in samenwerking met de omgeving.”

Overtollig water

Het overtollige water pompen de poldergemalen normaal de polders uit. In de Haarlemmermeerpolder gebeurt dit via de gemalen Leeghwater in Buitenkaag en het gemaal Lijnden. Vervolgens komt het water terecht in het zogenoemde ‘boezemstelsel’ van Rijnland, waarvan de Ringvaart onderdeel is. Vanuit de boezem wordt het water vervolgens via grote boezemgemalen weggepompt naar zee bij Katwijk. Maar ook naar het Noordzeekanaal bij Spaarndam en Halfweg en naar de Hollandsche IJssel bij Gouda.

Alleen nog veeteelt

Na aanleg van de piekberging blijft de grond beschikbaar voor agrarisch gebruik, dat wil zeggen voor veeteelt. Er vindt geen akkerbouw meer plaats, omdat gewassen verloren gaan als de piekberging wordt ingezet en het land onder water wordt gezet.

Piekberging Driemanspolder Zoetermeer

In het gebied van Rijnland is in 2021 al een piekberging aangelegd: de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Bij de Nieuwe Driemanspolder wordt het boezemwater naar de piekberging gevoerd vanaf de Ommedijkse watering bij Stompwijk, via de Ringsloot en de Limietsloot. Het duurt ongeveer twee dagen om de piekberging te vullen. Het waterpeil in de piekberging stijgt dan ongeveer anderhalve meter. Na ongeveer vijf dagen wordt het water via de westzijde van het gebied afgevoerd naar de Stompwijkse Vaart. Het duurt ongeveer tien dagen voor de piekberging weer leeg is.

Tijdens een calamiteitentraining is de piekberging recent getest. De kleppen van de nieuwe stuw gingen heel even helemaal open. Bekijk de video hieronder om te zien hoe dat ging.