Overal in Nederland is ruimte gemaakt voor hoogwater. (foto: Adriaan van Hooijdonk).

Zaterdagochtend bereikte de afvoer van het Maaswater een piek van 1775 m3/s bij St. Pieter. Inmiddels is het water weer aan het dalen. Het hoogwater zorgde voor prachtige plaatjes en leverde nergens serieuze problemen op. Voor het eerst stroomde er water mee door de hoogwatergeulen in Ooijen en Wanssum en ook het dorp Visserweert werd omringd door water. Verwacht wordt dat de waterstanden nog wel iets zullen stijgen, maar dat de hoogwaterpiek al is gepasseerd.

De afgelopen jaren zijn er rondom de Grensmaas (Limburg) opvangbekkens gerealiseerd en in de Zandmaas (Brabant) hoogwatergeulen aangelegd. Afgelopen week hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Zo zijn er op verschillende locaties coupures opgebouwd en zijn er pompen opgesteld om overtollig water over de dijk de Maas in te pompen. En vrijwillige dijkwachten hebben dit weekend de dijken extra gecontroleerd.

Projecten in uitvoering

Nog niet alle Maasprojecten zijn afgerond. Zo is de uitvoering van het project Grensmaas uitgesteld tot 31 december 2027. Op de locatie Trierveld/Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen heeft het Consortium namelijk extra tijd nodig voor de resterende grindwinning. Door de langdurige crisis van 2009 tot 2017 is er een achterstand in de grindwinning ontstaan van zo’n zeven miljoen ton.

Stroomgebied Rijn

In de Rijn is de piekafvoer nog niet bereikt. Rijkswaterstaat verwacht daar zaterdag een maximale waterstand van 14,75 met en een maximale piekafvoer van 7850 m3/s per seconde.