Petitie Mesdagfonds vraagt aandacht voor vervuilers buiten de landbouw

De boerendenktank Mesdagfonds heeft een eigen onderzoek laten voeren naar de oorzaken voor de achterblijvende waterkwaliteit op het platteland. Een onderzoeksjournalist zette daarbij verschillende onderzoeken naast elkaar en komt tot de conclusie dat de focus in het beleid te eenzijdig op landbouw gericht is.

Riooloverstort
“Het lijkt alsof Nederland uitsluitend kijkt naar de landbouw als oplossing voor het zelf gecreëerde probleem”, stelt de petitie. Het Mesdagonderzoek brengt in kaart dat er geen correlatie of causaal verband bestaat tussen regio’s met een hoge veebelasting en een hoge fosfaatbelasting. Juist waar geen of nauwelijks veeteelt is, is het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater hoog. Lenend bij gegevens van Rioned en WUR laat het onderzoek zien dat de gebieden met een grotere hoeveelheid riooloverstort ook de gebieden zijn met fosfaatrijke kwel. 

Metingen
Het onderzoek wil een tegengeluid laten horen op onderzoeken van onder andere de WUR en het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat de landbouw wel degelijk voor het grootste deel verantwoordelijk is de fosfaat. Het Mesdagfondsdringt er bij de commissieleden evenwel op aan dat er daadwerkelijke metingen komen naar de bijdrage van ándere bronnen voor fosfaat en stikstof: riooloverstort, watervogels en natuurlijke kwel.

Het Mesdagfonds stelt dat knelpunten niet overal correct in beeld zijn gebracht en daardoor het risico bestaat dat de verkeerde problemen worden aangepakt. Het Mesdagfonds pleit met zijn petitie voor een milieubeleid “op basis van feiten en metingen. Het beleid is nu voor een belangrijk deel gebaseerd op rekenmodellen.”

 

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) liet weten het kabinet om een reactie op de petitie en het rapport te vragen.