Peter Oude Engberink gestart bij Royal HaskoningDHV

Met zijn milieukundige achtergrond zal Peter zich vooral bezig houden met vergunningstrajecten inclusief alle hiermee gerelateerde onderzoeken en adviezen zoals milieurisicoanalyses, MER- en BBT-studies, ABM-, emissie/immissie-, koelwater- en IPPC-toetsen. De adviesgroep is vooral gericht op waterprocessen voor de industrie zoals proceswater, koelwater, afvalwaterzuivering, waterbesparing- en hergebruik en resource recovery.