Peter Glas is door minister Cora van Nieuwenhuizen benoemd als deltacommissaris. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bekend. Per 1 januari 2019 volgt hij de huidige deltacommissaris Wim Kuijken op die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Van Nieuwenhuizen: “Peter Glas heeft een lange staat van dienst in de watersector. Het is zijn taak om samen met de waterpartners de Nederlandse delta robuust te maken tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Een belangrijke opgave die niet alleen gaat over bescherming tegen een stijgende zeespiegel of hoogwater in de rivieren. Juist ook de gevolgen van extreme neerslag en langdurige droogte vragen om innovatief waterbeheer.”

Peter Glas (62) is op dit moment watergraaf bij Waterschap De Dommel. Tot 2015 was hij voorzitter van de Unie van Waterschappen. Sinds 2013 is hij tevens internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative. Peter Glas zegt het volgende over zijn benoeming: “Ik vind het een eer om mij de komende jaren, samen met de deltacommunity, in te zetten om onze delta veilig en leefbaar te houden.”