Peter Glas herbenoemd als deltacommissaris

In de ministerraad van 2 december heeft het kabinet besloten Peter Glas voor een tweede periode als deltacommissaris te benoemen. Via een tweet laat Glas weten “zeer gemotiveerd” te zijn om door te gaan.

De functie van deltacommissaris is vastgelegd in de Deltawet 2011, een wijziging van de Waterwet. Daarmee werd het advies gevolgd van de tweede Deltacommissie (2007). De deltacommissaris geeft leiding aan het nemen van maatregelen die, mede met het oog op klimaatverandering, moeten zorgen voor bescherming tegen hoogwater, en de zoetwatervoorziening moet veiligstellen. Tot het Deltaprogramma behoren ook alle projecten van de Nederlandse overheid die de huidige waterveiligheid op orde moeten krijgen en houden.

Op 6 november 2009 werd Wim Kuijken door het kabinet-Balkenende IV benoemd als eerste commissaris voor het Deltaprogramma, per 1 februari 2010. Daarvoor was hij secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op 1 januari 2019 is Kuijken opgevolgd door Peter Glas.

Glas studeerde in Leiden wiskunde en natuurwetenschappen en Nederlands recht. Vervolgens werkte hij achtereenvolgens bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft en het ministerie van VROM. Per 1 maart 2003 werd hij benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. Als zodanig werd hij in 2004 tevens bestuurslid van de Unie van Waterschappen, waarvan hij van 2010 tot 2015 voorzitter was.