maandag, maart 27, 2023

Waterschap Limburg wil door met Patrick van der Broeck als dijkgraaf

0
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg heeft Patrick van der Broeck voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf. Dit zal de tweede termijn worden...

Algemeen bestuur vraagt herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

0
Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft Geert-Jan ten Brink voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf door de Kroon. De aanbeveling...

Directeur Annelore Roelofs vertrekt bij Waternet

0
Annelore Roelofs is 14 februari gestopt als algemeen directeur van Waternet. Ze begon 28 maart 2022 als opvolger van Roelof Kruize en kreeg met...

Henry Raben start 1 april als directeur TAUW Nederland

0
De Raad van Bestuur van TAUW Group heeft de 56-jarige Henry Raben benoemd tot directeur van TAUW Nederland. Op 1 april neemt Raben de...

Louis de Smet benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan de WUR

0
Louis de Smet is benoemd tot persoonlijk hoogleraar Advanced Interfaces & Materials (AIM), onderdeel van de leerstoelgroep Organische Chemie van Wageningen University & Research....

Vivienne Frankot benoemd tot bestuurder WMD

0
Vivienne Frankot IS benoemd tot directeur-bestuurder van WMD. Ze studeerde tot 1997 aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde daar de studies Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie en...

Remco Bosma beëdigd als dijkgraaf HHNK

0
Commissaris van de Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk heeft Remco Bosma beëdigd als nieuwe dijkgraaf voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bosma begon zijn carrière begin...

Dijkgraaf Kees Jan de Vet gaat voor tweede termijn bij Brabantse...

0
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Kees Jan de Vet voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf. Zijn eerste termijn loopt op...

Dirk-Jan Walstra nieuw directielid Deltares

0
Dirk-Jan Walstra is per 1 februari 2023 benoemd als nieuw directielid van Deltares. Hij volgt directeur Erik Janse op, die van zijn pensioen gaat...

Tweede Kamerlid Jaco Geurts tijdelijk woordvoerder waterdossiers

0
Het Tweede Kamerlid van het CDA, Jaco Geurts, is tijdelijk woordvoerder voor onderwerpen van het ministerie van IenW, waaronder de waterdossiers. Hij neemt deze...

Jan de Vries benoemd als hoogheemraad bij Rijnland

0
Jan de Vries is 11 januari benoemd als hoogheemraad. Hij volgt hiermee de in november overleden Sjaak Langeslag op. De Vries neemt grotendeels de...

Caroline Bäcker benoemd als directeur-bestuurder NWP

0
Het Netherlands Water Partnership (NWP) heeft Caroline Bäcker per 1 januari benoemd als nieuwe directeur en voorzitter van het NWP-bestuur. NWP kreeg daarmee bovendien...

Peter van der Linde nieuwe branchemanager Water Alliance

0
Per 1 januari 2023 is Peter van der Linde (63) als branchemanager benoemd bij vereniging Water Alliance. Hij is de opvolger van Ignaz Worm,...

Harmen Willemse nieuwe Programmasecretaris SIKB

0
Harmen Willemse (44) is per 1 januari 2023 aangesteld als nieuwe Programmasecretaris Datastandaarden bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De komende maanden zal...

Martine van der Ploeg hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

0
Prof. dr. ir. Martine van der Ploeg is benoemd tot hoogleraar van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. Zij volgt prof. dr. Albert van...