dinsdag, november 29, 2022

André Hammer beëdigd als bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta

0
Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft André Hammer beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Breun Breunissen op als...

René Hoeijmakers nieuwe directeur wereldwijde afvalwaterdivisie Ramboll

0
René Hoeijmakers is benoemd tot nieuwe divisiedirecteur voor de wereldwijde divisie Water & Wastewater Treatment van Ramboll Water. Ramboll is een wereldwijd architectuur-, ingenieurs-...

Joyce Sylvester beëdigd als dijkgraaf waterschap AGV

0
Op dinsdag 25 oktober is Joyce Sylvester beëdigd als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij is de opvolger van Gerhard...

Eke Folkerts geïnstalleerd als lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

0
Eke Folkerts (36) uit Oudebildtzijl is dinsdag 4 oktober namens de fractie Geborgd Ongebouwd geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân....

Sander Mager herbenoemd als bestuurslid Unie van Waterschappen

0
Sander Mager is door de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 14 oktober herbenoemd als bestuurslid. Hij is ook vicevoorzitter van de vereniging...

Nanda van Zoelen nieuwe hoogheemraad bij Stichtse Rijnlanden

0
Nanda van Zoelen is 5 oktober gestart als nieuwe hoogheemraad bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij volgt Constantijn Jansen op de Haar op, die...

Heike Schmitt benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’

0
Heike Schmitt, senior-onderzoeker bij RIVM en wetenschappelijk adviseur bij Wetsus, is benoemd tot hoogleraar ‘Antimicrobiële resistentie in de waterketen’ aan de afdeling Biotechnologie van...

Mourik benoemt twee nieuwe commissarissen

0
De Raad van Commissarissen van Mourik krijgt in november twee nieuwe commissarissen: Rudina de Lange en Jan Goossens. De benoeming van deze twee leden...

Bestuurder Breunissen vertrokken bij WDODelta

0
Breun Breunissen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is donderdagavond 6 oktober geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Raalte. Hiermee is zijn...

Erik Driessen nieuwe CEO Acquaint

0
Erik Driessen is aangenomen als de nieuwe CEO van Acquaint. De oprichters Rudy Dijkstra (voormalig CEO) en Siemen van der Heide (COO) doen een...

Philipp Keller treedt terug als dagelijks bestuurder bij Scheldestromen

0
Philipp Keller treedt per 1 oktober 2022 terug als dagelijks bestuurder bij waterschap Scheldestromen. Het dagelijks bestuur heeft veel waardering voor zijn inspanningen en...

Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap...

0
Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Harm Oterdoom 20 september beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Mark Tuit...

Nanda van Zoelen voorgedragen als nieuwe hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden

0
De PvdA heeft Nanda van Zoelen voorgedragen als nieuwe hoogheemraad (dagelijks bestuurslid) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Als het algemeen bestuur op 5 oktober...

Yzée Laheij nieuwe jeugdbestuurder voor Waterschap Limburg

0
Yzée Laheij uit Valkenburg wordt de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Limburg. Ze gaat meedenken over het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk en neemt...

Willemien Bosch nieuwe directeur Koninklijke NLingenieurs

0
Sinds half augustus 2022 is Willemien Bosch de nieuwe directeur van Koninklijke NLingenieurs. Zij neemt daarmee het stokje over van Jacolien Eijer. Bosch brengt veel...