Pentair uitgeroepen tot Waterinnovator 2016

Met de nieuwe techniek lost Pentair het probleem op van snel vervuilende buisvormige membranen bij ultrafiltratie van sterk vervuild afvalwater. Om de onoplosbare deeltjes te verwijderen wordt normaal gesproken de langsstroomsnelheid opgevoerd, wat meer energie kost. Helix lost dit probleem op door een wervelstroom in de membranen te creëren. De membranen hebben aan de binnenkant een draaiend profiel die een constante wervelstroom opwekt. Door de extra flux spoelen de membranen vanzelf schoon, ook bij lage snelheden.
Volgens Pentair kan de inzet van de Helix-membranen het energieverbruik met de helft verminderen. Dat resultaat is met name afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater. De Helix-technologie is beschikbaar op alle X-Flow buis (Compact) membranen.

Praktijktest
In het laboratorium werkte de methode nog beter dan verwacht en inmiddels zijn ook de eerste praktijkresultaten bekend. Pentair installeerde twee units met zes X-flow compact 27G membraanmodules voor afvalwaterbehandeling bij een stortplaats. De membranen worden ingezet om percolaatwater te zuiveren. Zowel de flux als de doorstroming verbeterden significant, waardoor de installatie veel energiezuiniger kan draaien.

Stemmen
Pentair werd gekozen uit vier genomineerden. “De X-Flow Helix-technologie blinkt uit in eenvoud, terwijl de impact ervan op de energieconsumptie en productiviteit heel groot is”, aldus het juryrapport.  Voorafgaand aan het congres kon het publiek zijn stem uitbrengen. Dat leidde tot een nek aan nek race, uiteindelijk eindigde Pentair hier met 44 procent van de stemmen achter EColoRo dat 50 procent binnensleepte. Dit kantelde toen ook de toehoorders in Rotterdam gingen stemmen en de jury, bestaand uit  Jan Post van Wetsus, Johan Raap van Avans Hogeschool, Roy Tummers van VEMW en Chris Roubos van Evides Industriewater, zijn doorslaggevende stem uitbracht. “Membraantechnologie is al redelijk volwassen en beproefd”, zei juryvoorzitter Tummers. “Om daar nog zulke efficiencyverbeteringen in door te voeren, is met recht innovatief te noemen.”

Genomineerden
Veel steun van de internetstemmers ging naar EColoRo, dat met electrocoagulatie gevolgd door membraanfiltratie het afvalwater van de textielindustrie geschikt maakt voor hergebruik. Deze technologie haalt  het grootste deel van de kleurstoffen en pigmenten uit het afvalwater. In een volgende stap kunnen membranen worden gebruikt om het water volledig te zuiveren via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Hierdoor kan tot negentig procent van het water worden hergebruikt en nemen de kosten van de behandeling van afvalwater nemen aanzienlijk af.

Aa en Maas met Attero
Ook het waterschap Aa en Maas deed samen met afvalverwerker Attero een gooi naar de titel.De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk van waterschap Aa en Maas produceert biogas in een vergister voor zuiveringsslib. Dit biogas werd tot voor kort in twee warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) omgezet in elektriciteit en warmte. Omdat deze gasmotoren aan vervanging toe waren, besloot het waterschap synergiemogelijkheden in de omgeving te verkennen. Hieruit is een interessante optie naar voren gekomen voor samenwerking met afvalverwerker Attero. Hiermee ontstond de optie om het stortgas van de stortplaats en het eigen biogas gezamenlijk te verwerken in een centraal opgestelde WKK-installatie.

Elemental Water Makers
Tot slot behoorde het jonge bedrijf Elemental Water Makers tot de genomineerden. Door omgekeerde osmose te koppelen aan een systeem dat fluctuerende duurzame energiestromen kan bufferen, kan het Nederlandse bedrijf dagelijks 12599 liter zoetwater maken van zeewater. Elemental Water Makers, opgericht door twee ingenieurs van de TU Delft en onderdeel van de incubator YES! Delft, gebruiken de zwaartekracht om druk op te bouwen. Basisidee is om het zoute zeewater met een door duurzame energie aangedreven pomp een heuvel op te pompen om zo voldoende druk op te bouwen voor het RO-proces. De innovatieve ondernemers gebruiken de druk die ontstaat door het ophopen van het zout opnieuw om extra druk aan de voorkant op te bouwen.

Het congres Watervisie 2016 stond dit jaar in het teken van Industriewater in de circulaire economie.