Het Impact Investment initiative is georganiseerd door PGGM en het FD. (afbeelding: PGGM en FD).

Pensioenfondsen willen meer geld gaan beleggen in de watersector. Zij zien vooral kansen in de financiering van internationale publiek-private projecten. Op 23 januari organiseerden pensioenbelegger PGGM en het Financieele Dagblad het tweede Impact Investment Initiative in op het PGGM-hoofdkantoor in Zeist. Tijdens deze editie stond de Nederlandse watersector centraal.

Op projecten voor schoon drinkwater of het beperken van overstromingsrisico’s valt weinig te verdienen en van een gegarandeerd rendement is geen sprake. Dit soort projecten worden vaak uitgevoerd door overheden en ze vereisen ook veel specialistische kennis en een langere beleggingshorizon. Dat stelde Chris Limbach, directeur beleggingsadvies bij PGGM, deze week in een artikel in het Financieele Dagblad.

Verdienmodel
De pensioenbeleggers en de ingenieursbureaus kijken naar nieuwe vormen van publiek-private samenwerking. Samen met de ingenieursbureaus zou bijvoorbeeld een plan voor de verdere versteviging van de kust in Zuid-Holland gemaakt kunnen worden. ‘De overheid kiest er nu voor om de kustverdediging ieder jaar een beetje mee te laten groeien met de stijging van de zeespiegel. Maar we zouden het ook in één keer groot aan kunnen pakken en tegelijkertijd nieuw land winnen van de zee. Op dat nieuwe land is ruimte voor bijvoorbeeld vakantiewoningen, windmolens of landbouwgrond. Zo ontstaat een verdienmodel’, zei Annemieke Nijhof, bestuursvoorzitter van ingenieursbureau Tauw in de krant.

Geen financiering in Nederland
Als het gaat om binnenlandse investeringen is de kapitaalbehoefte van de Nederlandse watertechnologiesector is overigens beperkt. Voor een groot deel geldt dit ook voor deltatechnologie. De Nederlandse waterinfrastructuur wordt gefinancierd door kapitaalverschaffers als de Nederlandse Waterschapsbank, de BNG-bank en het Deltafonds.

Internationale projecten
Buiten Nederland biedt de wereldwijde water- en deltatechnologie markt meer kansen voor de Nederlandse watersector en de pensioensector. Grote deltasteden zoals New York, New Orleans, Bangkok en Manila zijn bezig met langdurige waterveiligheidsprojecten. Door middel van geïntegreerde voorstellen (technisch ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) kan een grotere markt worden aangeboord. Nu gaat de uitvoering van dit soort projecten geregeld aan de neus van de Nederlanders voorbij omdat er geen geld mee wordt genomen voor de financiering.

Samenwerking
Voor de pensioenfondsen lijken er met name kansen om samen te werken met ingenieursbureaus, technologiebedrijven, gespecialiseerde bouwondernemingen en operating companies. Zo kunnen lange termijn concessies worden afgesloten op het gebied van drinkwater- voorziening, afvalwaterzuivering en industriewater.