Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbron voor de industrie in het Europoort/Botlek gebied (foto: waterschap Hollandse Delta).

Waterschap Hollandse Delta heeft vanaf 17 juli het waterpeil in het Brielse Meer verhoogd door meer zoet water in te laten uit het Spui. Daarom beschikken industriële bedrijven in Europoort/Botlek in deze tijden van droogte vooralsnog over genoeg zoet water voor hun processen. Dat geldt ook voor tuinders in het Westland.

Het Brielse Meer is niet alleen een belangrijke zoetwaterbron voor de industrie in het Europoort/Botlek gebied. Waterschap Hollandse Delta levert water uit het Brielse Meer ook aan het Hoogheemraadschap van Delfland voor de tuinders in het Westland. Heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta: “Momenteel gebruiken wij 7 kubieke meter per seconde voor onszelf. Twee tot drie kubieke meter per seconde is voor de industrie in het Europoort/Botlek gebied en vier kubieke meter per seconde gaat naar Delfland.”

Zoutgehalte
Het waterschap Hollandse Delta monitort verder nauwkeurig het zoutgehalte bij de verschillende inlaatpunten. Volgens Struik is het met een gehalte tussen de 70 à 85 mg per liter nog steeds erg laag. De Haringvlietsluizen blijven volgens hem voorlopig dicht om het zoute water buiten te houden. Door de dalende afvoer van de Rijn (rond de 900 kubieke meter per seconde) bestaat volgens Struik de kans dat er meer zout water via de Nieuwe Waterweg in het watersysteem kan komen. Het waterschap houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

Neerslagtekort
Struik verwacht dat het waterschap de komende weken nog aan de afspraken met de verschillende belanghebbenden, zoals de industrie en de tuinders, kan blijven voldoen. Extra regen is volgens hem meer dan welkom om het neerslagtekort van 300 mm op te heffen. “Om de grondwaterstand aan te vullen, is er meer regen nodig dan de afgelopen dagen is gevallen. Hopelijk valt het niet in een keer, maar in etappes. Anders krijgen wij overlast.”

Geen hinder
Roy Tummers, directeur Water van VEMW, wijst erop dat relatief veel leden van de vereniging zich in het Europoort/Botlek gebied bevinden. “Zij zijn afhankelijk van water uit het Brielse Meer. Vaak onttrekt en bewerkt Evides Waterbedrijf het water voor het naar de bedrijven gaat. Evides gaf eind vorige week aan dat ze nog geen hinder hebben ondervonden in zowel kwantiteit en kwaliteit”, licht Tummers toe. “VEMW vindt, evenals Evides, dat de waterbeheerders tot op heden de juiste beslissingen nemen.”

Extreem hoge inlaattemperatuur
Uit een belronde van Tummers onder VEMW-leden blijkt verder dat er bedrijven waren die te maken hadden met een extreem hoge inlaattemperatuur van het rivierwater. Dat leidde volgens hem tot beperkingen in de fabriek. “Met creatieve oplossingen kon dat worden opgelost”, stelt Tummers. “Inmiddels is de temperatuur weer wat gedaald. Bedrijven die afhankelijk zijn van water uit de rivier de Maas laten weten dat de droogte vooralsnog geen effect heeft op de watervoorziening. De ondernemingen hebben geen signalen ontvangen waaruit zou blijken dat de waterbeheerder de verdringingsreeks zal inzetten.”