PBL pleit voor nieuwe icoonprojecten Deltaprogamma

PBL-directeur Maarten Hajer pleit in een brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu voor verbreding van de inzet van het Deltaprogramma. Een toekomstgerichte delta is meer dan enkel een waterveilige delta. Het PBL constateert dat Nederland op dit moment vooral furore maakt met iconen uit de periode van vóór het Deltaprogramma: Ruimte voor de Rivier, de Zandmotor, de nieuwe Boulevard van Scheveningen. Er is nu onderzoek nodig naar wat de iconen van het nieuwe Deltaprogramma zouden kunnen zijn. De Multikering Katwijk is een kleinschalig voorbeeld van een dergelijke icoon. 
Verbreding
Het Deltaprogramma richt zich niet alleen op waterveiligheid en zoetwater, maar wil ook maatschappelijk meer betekenen. Het PBL constateert dat ondanks alle pogingen in de praktijk van het waterbeheer de sectorale en technische invalshoek vaak nog domineert. Er spelen echter meer vraagstukken. Hoe zorgen we voor een ecologisch gezonde delta die ons blijvend een goede kwaliteit water biedt? Hoe zorgen we voor een optimale benutting van waterwegen? Hoe kunnen we onze steden, natuur- en landbouwgebieden optimaal inrichten met het oog op (piek)wateroverschotten en -tekorten? 
Quickscan
De brief van het PBL is gebaseerd op een quick scan die het PBL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd, in samenwerking met onderzoekers van Wageningen UR en de Universiteit Utrecht