Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) met pensioen

Paul Vertegaal, specialist water en natuur van Vereniging Natuurmonumenten, heeft op 1 april afscheid genomen van zijn collega’s en werkrelaties. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. Het afscheidsfeestje was bij een van de Nederlandse ‘klimaatbuffers’ waarvan hij aan de wieg heeft gestaan: De Onlanden. Daar werd hij in de bloemetjes gezet en kreeg hij uitgebreid lof toegesproken. Bijvoorbeeld van Nico Altena, manager Natuurmonumenten Zuid- en West-Nederland, die hem toesprak als voorzitter van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en hem de trofee ‘de waterdrager’ overhandigde. En van Eurosite, het Europese netwerk van natuurbeheerders, kreeg hij een persoonlijk erelidmaatschap.

Een erelidmaatschap van Eurosite (foto: Eurosite).

Via social media kreeg Vertegaal bovendien vanuit de hele wereld lof toegezwaaid. Vertegaal heeft duidelijk een impact gehad in de wereld van natuur- en waterbeheerders. Vertegaal werkte namens Natuurmonumenten in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Dit programma van natuurorganisaties, waterschappen en provincies heeft in tien jaar tijd enkele tienduizenden hectare aan natuurgebied aangepakt. De herinrichting van De Regge in Twente is een goed voorbeeld van die droogteaanpak: daar is van een kaarsrechte goot een meanderende rivier gemaakt, met natuurlijke oevers in een winterbed van enkele honderden meters breed en breng de rivierbodem terug omhoog. “Grote delen van het rivierdal kunnen dan overstromen, water vasthouden en laten infiltreren in de bodem. Benedenstrooms is er minder wateroverlast”, lichtte Vertegaal destijds toe in een artikel in WaterForum Magazine. “Peilbuizen tonen glashard een hogere grondwaterstand aan. Ook in de droge zomer van 2018 stond het grondwater er hoger dan elders in het gebied. Goed, een paar projecten zijn nog een druppel op de gloeiende plaat, maar het werkt wel!”