Paul de Beer nieuwe programmamanager Zuidwestelijke Delta

Op 22 oktober start Paul de Beer als programmamanager voor de Zuidwestelijke Delta. De afgelopen jaren was hij wethouder in Breda. Anita Pijpelink, gedeputeerde van provincie Zeeland en plaatsvervangend voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, zegt erg blij te zijn met zijn komst: “Zijn daadkracht als bestuurder, antenne voor kansen en passie en betrokkenheid voor water en klimaat zijn precies wat de Zuidwestelijke Delta nodig heeft.”

Paul de Beer: “Met mijn nieuwe rol van programmanager ben ik blij dat ik mijn passies voor water, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling kan inzetten binnen de Zuidwestelijke Delta. Ik vind het van groot belang dat stappen zetten begint met positiviteit, optimisme en verbinding bij en tussen zoveel mogelijk betrokken partijen. Het netwerk dat ik afgelopen jaren opbouwde, juist rondom de thema’s water, klimaatadaptatie en natuur, zet ik graag in om de mooie plannen van de Zuidwestelijke Delta nog beter over het voetlicht te krijgen.”

Anita Pijpelink: “Paul de Beer stapt op het juiste moment in. Begin dit jaar spraken wij de ambitie uit om de eerste delta ter wereld te zijn die in 2050 is voorbereid op klimaatverandering. Met die ambitie willen wij volop aan de slag binnen de Zuidwestelijke Delta. De ervaring en competenties van Paul de Beer komen uitermate goed van pas om onze plannen verder te brengen en tot versnelde uitvoering te laten komen.”