Patrick van der Broeck stopt als dijkgraaf

Patrick van der Broeck stopt 31 mei als dijkgraaf bij waterschap Limburg. Hij stelt dat er de afgelopen zes jaar veel op inhoud is gelukt, zoals het eerste klimaatadaptatiegeld dat door een gerichte lobby naar Limburg is gehaald. Van der Broeck verwijst ook naar de historische watercrisis van 2021: ‘een ongekende beproeving waar onze medewerkers boven zichzelf zijn uitgestegen.’ Alle goede resultaten die voor Limburg zijn bereikt, trokken volgens hem echter een enorme wissel op zijn privéleven. Daarnaast constateert hij ‘dat mijn visie op de toekomst niet congruent is met de visie van de ambtelijke en bestuurlijke top. Daar is wederzijds respect voor.’