Patrick Poelmann stopt als dijkgraaf

“Zojuist heb ik in het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bekendgemaakt dat ik niet beschikbaar ben voor een herbenoeming per 1 september 2019. De komende negen maanden ben ik nog voluit aan de slag voor mijn waterschap en het waterbeheer in Nederland.” Met deze tweet op 20 november maakte dijkgraaf Patrick Poelmann wereldkundig dat hij volgend jaar stopt als dijkgraaf.

In 2007 werd Poelmann bij de Stichtse Rijnlanden benoemd als dijkgraaf en in 2013 werd hij herbenoemd voor een tweede mandaat van zes jaar. Vóór 2007 was hij namens D66 vier jaar lang gedeputeerde in Noord-Holland, met in zijn portefeuille onder meer water, landschap, grondzaken, de Wadden en het Groene Hart.

Naast dijkgraaf is Poelmann ook lid van de stuurgroep Deltaprogramma Zoetwater en in die hoedanigheid was hij afgelopen zomer regelmatig in de media te zien en te horen, om zijn licht te laten schijnen op de extreme en lang aanhoudende droogte.