Packo Pumps

Standnummer: 306

Energie-efficiënte Packo MCP3-pomp
Efficiënter omspringen met energie, minder geluidshinder en daar bovenop eenvoud in onderhoud: dat is de unieke meerwaarde van de Packo Pumps series MCP3. 
De pompen garanderen een zeer hoog rendement en beantwoorden aan de EU richtlijn No. 547/2012 (MEI = minimum efficiency index)
Filtratie van afvalwaterstromen uit bijvoorbeeld voedingsbedrijven, transport van proceswater, zuiver water of demiwater alsook circulatie van vloeistoffen over bioreactoren behoren tot de mogelijkheden van deze pompen.
Bezoek ons op de Aqua beurs in Gorinchem, standnummer 206.

Packo Pumps
Cardijnlaan 10
Industriepark Heernisse
B-8600 DIKSMUIDE
Belgium
Telefoonnummer: (0032) 51519280
Email: pumps@packo.com
Website: www.packopumps.com