Overstroombare brug blikvanger van Ruimte voor de Rivier Zwolle

Het is een fraai gezicht.  Op deze mistige woensdagochtend rent een groep schoolkinderen gehuld en blauwe regencapes en wapperend met blauwe vlaggen rennend de ranke brug in de Vreugderijkerwaard over waar minster Schultz en dijkgraaf Herman Dijk van waterschap Drents Overijsselse Delta ze staan op te wachten. Het maakte deel uit van de openingsceremonie van Ruimte voor de Rivier Zwolle.

De projecten waaraan vier jaar werd gewerkt bestaan uit de dijkverlegging bij Westenholte en de aanleg van geulen in de uiterwaarden van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Bij Westenholte is een nieuwe dijk van 2200 meter aangelegd. Blikvanger hier is de lage en smalle overstroombare brug in de Vreugderijkerwaard.

Toegankelijkheid
Deze brug moest er komen omdat door de extra watergeul drie huizen en het natuurgebied niet  meer toeganklijk zouden zijn. Om de brug betaalbaar en niet te hoog te maken in het bijzondere landschap, is gekozen voor een overstroombare brug. Bij hoge waterstanden loopt het brugdek onder water, dat zal naar schatting drie tot vijf dagen per jaar gebeuren.

De overstroombare brug is gebouwd uit prefab-brugdelen. De grootste brugdelen zijn 17 meter lang, alle delen zijn bijna vijf meter breed. Samen vormen ze een overspanning van tweehonderd meter. Dit voorjaar, toen het gebied nog droog lag, is de brug geplaatst. Daarna is de geul gegraven. Het is de eerste overstroombare brug van Nederland.

Nieuwe dijkwoningen
Bijzonder in de dijkverlegging zijn de nieuwe dijkwoningen die hier op een soort term gebouwd zijn zodat de bewoners in het gebied kunnen blijven wonen. Deze werden eerst gebouwd, waarna de nieuwe dijk er tegenaan is gelegd.

Ter hoogte van Westenholte wordt door de ingreep 14 centimeter waterstandsdaling bereikt in tijden van extreem hoog water en bij Schelle 8 centimeter. Deze waterstandsdaling werkt stroomopwaarts door, tot aan Deventer. Daarnaast zijn er nu meer mogelijkheden voor recreatie in het gebied en krijgt natuurontwikkeling een impuls.

Versnelling IJsseldeltaNaast de oplevering van de projecten in Zwolle, ondertekende Schultz op 14 december met de provincies Overijssel en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland de bestuursovereenkomst fase 2 van het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta bij Kampen. Door de overeenkomst worden de plannen in de IJsseldelta versneld uitgevoerd: niet in 2025 maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd. De versnelling leidt tot een fikse kostenbesparing omdat een aantal tijdelijke maatregelen niet meer nodig is.