Overheid investeert miljoen extra in kennis watertechnologie

Het CEW is sinds 2011 samen met Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool en het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het opleiden van talent. Dat draagt bij aan het versterken van de Topsector Water. Daarnaast fungeert het centrum als innovatieversneller voor het bedrijfsleven. Zo zijn er in Friesland de afgelopen vijf jaar meer dan honderd onderzoeksprojecten gestart.

Kennisoverdracht versterken
Directeur Martijn Bijmans van het CEW is blij met de extra investering: “Deze financiële bijdrage geeft ons de mogelijkheid om onze kennisbasis samen met de hogescholen te versterken. Zodoende kunnen we bedrijven nog beter ondersteunen bij het oplossen van hun watergerelateerde problemen en bij het ontwikkelen van watertechnologie die wereldwijd verkocht kan worden.”

Nationaal centrum
Het CEW ontwikkelt zich van regionaal naar nationaal centrum en ook veel buitenlandse bedrijven kloppen in Leeuwarden aan. Deze trend draagt niet alleen bij aan de regionale en nationale economie, maar helpt ook om wereldwijde waterproblematiek op te lossen en te zorgen voor veilig en schoon drinkwater en goede sanitatie. “De studenten die bij ons meewerken aan projecten, zijn de talenten van de toekomst in deze groeiende kennisintensieve sector”, stelt directeur Bijmans.