Van links naar rechts: Gedeputeerde Ben de Reu van de provincie Zeeland die het Bestuursakkoord tekende namens het Interprovinciaal Overleg, voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en wethouder Ed Anker van Zwolle die zijn handtekening zette namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (foto: Twitter).

Het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten tekenden dinsdag 20 november op de DakAkker in Rotterdam het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Zij legden onder meer vast dat er de komende jaren 600 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarvan wordt de helft gefinancierd door het rijk en de andere helft komt van provincies, waterschappen en gemeenten.

Aan de hand van de stresstesten die nu door gemeenten worden uitgevoerd komt er in 2020 in regioplannen te staan hoe en met welke projecten deze impuls van 600 miljoen euro het meest effectief kan worden ingezet. Uit recent onderzoek van ingenieursbureau Sweco blijkt dat er miljarden nodig zijn om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen klimaatverandering en dat de schade ook kan oplopen tot in de miljarden. Sweco adviseert daarom dat het van groot belang is om te kijken naar de kosteneffectiviteit van maatregelen.

Aan de slag
Volgens minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is het Bestuursakkoord een echt aan-de-slag-akkoord. “Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering.“

De schop in de grond
Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen denkt dat met de beschikbare financiële middelen de schop snel de grond in kan. “Er is voldoende geld om in elke gemeente in het land een extra stimulans te geven aan het klimaatrobuuster inrichten van de woon- en leefomgeving. Alleen door samen te investeren kunnen we de veranderende omstandigheden een stapje voor blijven.”

Internationale inzet
Naast de extra impuls voor klimaatadaptatie in Nederland heeft minister Van Nieuwenhuizen ook het initiatief genomen voor de internationale Global Commission on Adaptation die vorige maand van start ging. Volgend jaar komen de voorzitters Ban Ki-Moon (voormalig secretaris-generaal Verenigde Naties), Bill Gates en Kristalina Georgieva (CEO Wereldbank) tijdens de VN Klimaattop in New York met een actieprogramma om kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder te maken. In 2020 is Nederland gastland voor een grote internationale Climate Adaptation Action Summit.