Overgang naar waterstofeconomie biedt kansen voor waterbedrijven

Wanneer de samenleving steeds meer overschakelt op hernieuwbare energiebronnen, zal naar verwachting een ‘all electric’ samenleving ontstaan. Daarin zal waterstof – naast elektriciteit – een belangrijke en dominante energiedrager zijn. In feite is de met wind- of zonne-energie geproduceerde waterstof een manier om energie op te slaan. Het fungeert daarmee als een accu.

In een waterstofeconomie heeft water een cruciale rol. Zeer zuiver water is tenslotte essentieel voor de productie van waterstof via elektrolyse. KWR heeft de afgelopen jaren verkennend onderzoek uitgevoerd naar de waterstofeconomie, binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven BTO.

Lichte toename drinkwatergebruik
De resultaten laten zien hoe drinkwater in de zelfvoorzienende woonwijken van de toekomst kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Daarvoor is naar schatting slechts 2,2 procent van de drinkwaterconsumptie in 2014 nodig, dus het zal niet leiden tot een grote toename in drinkwatergebruik. Wel kunnen waterbedrijven in het verlengde van hun drinkwaterlevering op wijkniveau zeer zuiver water gaan produceren, voor de lokale productie van waterstof uit een overmaat aan elektriciteit afkomstig van zonnepanelen in de wijk. Maar ook bij de grootschalige wind- en zonneparken buiten de steden is zeer zuiver water nodig voor de productie van waterstof.

Power to X in Nieuwegein
Het verkennende KWR-onderzoek heeft aan de basis gestaan van het onlangs gelanceerde project Power to X. Op het terrein van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), naast het KWR-gebouw in Nieuwegein, realiseert Waternet in de periode 2017-2018 een zonnepark met een capaciteit van circa 8,6 MW. Op het WRK-terrein wordt al sinds 1952 Lekwater gewonnen, voorgezuiverd en onder andere getransporteerd naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het nieuwe zonnepark gaat in de eerste plaats energie leveren aan het lokale net. Tegelijk wordt binnen het TKI Watertechnologieproject Power to X onderzocht of het mogelijk is om een deel van de geproduceerde zonnestroom om te zetten in andere energiedragers (de variabele X), zoals waterstof.