Oude rioolbuizen krijgen een nieuw leven als dam in Rozenburg (foto: RWS).

Rijkswaterstaat heeft als proef inmiddels een 20 meter lange dam van oude rioolbuizen bij Landtong Rozenburg aangelegd. Zo bereiken de golven het water achter de dam niet meer en daar komen de vissen dan graag. RWS verwacht dat de proef medio 2020 is afgerond met 3000 tot 4000 buizen. Zo bespaart RWS kosten en reduceert het de CO2-uitstoot.

Over de Nieuwe Waterweg bij Landtong Rozenburg komen elke dag ongeveer 100 schepen langs. Die produceren grote scheepsgolven en daar houden de vissen en het andere waterleven niet van. Daarom bouwt RWS samen met het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds een dam parallel aan de oever. Om duurzaam te werk te gaan, maakt RWS de dam met hergebruik van steen en grond. RWS wacht steeds tot er materiaal vrijkomt bij andere projecten en bouwt dan weer een stukje.

Oude rioleringsbuizen
Voor de bouw van de hele dam is 10 jaar uitgetrokken, maar RWS merkte dat het aanbod langzamer komt dan gedacht. “Toen opperde iemand het idee om oude rioleringsbuizen te gebruiken. Veel rioleringen zijn namelijk in de jaren 60 en 70 aangelegd en die zijn nu aan vervanging toe”, zegt projectleider Piter Hiddema van RWS.”Rotterdam vervangt alleen al 40 km per jaar. Als we die kunnen verwerken in de dam, hebben we een constante aanvoer. Als bijkomend voordeel bieden de holle buizen beschutting voor bijvoorbeeld vissen, garnalen en krabbetjes. In dat opzicht lijkt het project wel een beetje op het vishotel in het Haringvliet.’

Funderingsmateriaal
De holle buizen zijn minder zwaar dan het gebruikelijke materiaal. Daarom moet RWS eerst testen of ze goed blijven liggen. “Daarvoor maken we nu 20 m dam als proef. Inmiddels is de eerste laag funderingsmateriaal en een klein deel van de buizen aangebracht. Om te kunnen meten of de dam zakt, verwerken we er metalen stangen in met een plaat aan het eind. Ook kunnen we aan de bovenkant zien of de buizen op hun plaats blijven. Na ongeveer 3 maanden weten we of de proefdam standhoudt.”

Schoonmaken rioolbuizen
“Om de buizen te kunnen gebruiken, maken we ze vanbinnen eerst schoon met een hogedrukreiniger. Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moesten we kunnen aantonen dat ze schoon genoeg zijn, zodat er geen schadelijke stoffen in het water komen. Daarbij gaat het nog niet eens om poepbacterie E. coli, maar om zware metalen en dergelijke. Daarvoor hebben we een test gedaan. Gelukkig bleek alles onder de norm, maar dit kostte wel tijd.”

Goedkoop en milieuvriendelijk
“Ook de aanvoer van buizen gaat langzamer dan gedacht. Dat heeft te maken met de aard van het werk. De gemeente kan mensen immers niet te lang afsluiten van het riool. Ze vervangen een meter of 10 per dag, zeg 50 buizen per week. Normaal gaan die naar de puinbreker maar dat hoeft nu niet. Dat scheelt kosten én CO2-uitstoot. Nu gaan ze over de weg naar de loswal op Rozenburg. Als er genoeg buizen liggen, haalt de aannemer van Rijkswaterstaat ze op en vervoert ze dan per schip naar het project. We denken de proef medio 2020 afgerond te hebben met 3000 tot 4000 buizen.”