De kosten van de werkzaamheden aan de zeesluis in IJmuiden zijn een miljoenenstrop voor de bouwers. (foto: Rijkswaterstaat).

De problemen rondom grote, infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat zijn veel groter en fundamenteler dan het gerenommeerde adviesbureau McKinsey in het rapport ‘Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector’ concludeert. Dat schrijft oud-topman van Rijkswaterstaat, Jan de Bont, in een open brief aan Cobouw. “Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat er nu echt concrete stappen gezet gaan worden.”

Bouwers het werk neerleggen, wegblijven bij aanbestedingen, wurgcontracten waar ze van walgen, zeesluizen en andere grote infrastructurele werken waar van alles mis gaat. Jan de Bont vreest dat de problemen bij Rijkswaterstaat worden onderschat en is er volstrekt niet van overtuigd dat het in de nabije toekomst beter zal gaan.

Procesmanagers

Volgens De Bont gaan de onderzoekers van Mc Kinsey in hun rapportage voorbij aan de grote saneringsslag bij Rijkswaterstaat. “Door McKinsey is niet of nauwelijks teruggekeken naar de oorzaken van de in kwaliteit en daadkracht nogal afgegleden RWS-organisatie – van een professionele, deskundige doe-organisatie naar een organisatie die uit veiligheidsoverwegingen risico’s zoveel mogelijk naar de markt overhevelt en vooral op de processen stuurt. Een groot verschil met het verleden (periode vóór 2000).”

Drijfzand

Het stoort De Bont dat McKinsey ook niet terugkijkt naar het verdere verleden waarin Rijkswaterstaat samen met veel marktpartijen wel grootse innovatieve projecten tot stand wist te brengen, zoals de Deltawerken. De Bont waarschuwt dat de huidige verbetervoorstellen nauwelijks effect zullen sorteren. “Aan een goede op de toekomst gerichte doorlichting van de aanwezige kwaliteit en kunde in beide organisaties wordt in het McKinsey-rapport helaas nogal weinig aandacht gegeven met een groot risico dat de gedane meer instrumentele voorstellen te veel op drijfzand gestoeld zijn.”