Oud-Rijkswaterstaatsbioloog Henk Saeijs overleden

Saeijs stond bekend om zijn uitgesproken meningen over duurzaam land- en waterbeheer. Hij werd een van de eerste biologen binnen de Deltadienst van Rijkswaterstaat en droeg daar bij aan een omslag in het denken over waterbeheer naar een meer integrale benadering. Hij klom op tot hoofd van de afdeling Milieuonderzoek. Zijn belangrijkste wapenfeit is het zout houden van het Grevelingenmeer na afsluiting van de Noordzee.

Veranderende estuaria
Van de Deltadienst stapte hij in 1982 over naar de afdeling Waterhuishouding van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat. Hij promoveerde dat jaar op een proefschrift over het beheer van veranderende estuaria. Verolgens bekommerde hij zich als hoofdingenieur-directeur over de regionale waterstaatdirecties Noordzee en Zeeland.

Biografie
Als bijzonder hoogleraar waterkwaliteitsbeleid en duurzaamheid verkondigde hij het belang van gezonde ecosystemen voor een duurzame economie. In september 2015 verscheen zijn biografie, Henk Saeijs, Stormloper in een Delta.