De bijna 90 jaar oude Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar bijvoorbeeld de haven van Hengelo (foto: Rijkswaterstaat).

Bij de verruiming van de Twentekanalen is het werk aan de zijtak naar Almelo het meest ingrijpend. Daarom is voor deze klus een apart projectplan ingediend. Vanaf 16 april ligt het projectplan voor de zijtak naar Almelo voor een periode van zes weken ter inzage.

Het projectplan is vanaf 16 april tot en met 27 mei in te zien via de website van Rijkswaterstaat. Door de coronacrisis ziet de terinzagelegging er iets anders uit dan gebruikelijk. Het projectplan en de M.E.R.-beoordeling zijn digitaal beschikbaar. Maar wie de stukken toch op papier wil inzien, kan een afspraak maken op het kantoor van Rijkswaterstaat in Wolfheze.

Plannen voor andere trajecten definitief

Met een projectplan Waterwet maakt Rijkswaterstaat inzichtelijk wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. De projectplannen voor de trajecten Delden-Hengelo en Hengelo-Enschede zijn al eerder ter inzage gelegd. Omdat er geen bezwaren gemaakt, zijn deze plannen nu definitief.

Extra geld

In maart 2019 trok minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 72 miljoen euro extra uit voor de verruiming van de Twentekanalen. Uit onderzoek van Deltares bleek destijds dat de staat van de damwanden zo slecht ze moesten worden vervangen. De minister reserveert 57 miljoen euro voor nieuwe damwanden en 15 miljoen voor de aanpak van de grondwaterproblematiek. De aanbesteding wordt opnieuw voorbereid.

Aanbesteding ingetrokken

De vervanging van de damwanden is, volgens van Nieuwenhuizen, met 10 tot 15 jaar naar voren gehaald. Eerder werd een aanbesteding voor de verruiming Twentekanalen door Rijkswaterstaat ingetrokken. De combinatie Boskalis en Van den Herik kreeg het project van 100 miljoen euro voorlopig gegund, maar gaf het weer terug. Er waren teveel onzekerheden over de beheersing van grondwaterstanden, de staat van de damwanden en de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nieuwe aanbesteding

Rijkswaterstaat startte in september vorig jaar met een nieuwe aanbesteding van het contract Opwaardering Twentekanalen. Het gaat nu om een Design & Construct-contract. De nieuwe plannen zijn onder de naam Opwaardering Twentekanalen op de markt gebracht. Het gaat om een omvangrijk project. Niet alleen worden de kanalen uitgebaggerd, ook worden de damwanden vervangen en de oevers natuurvriendelijk aangelegd. Om het grondwater te beheersen wordt een bodemweerstandverhogende laag aangebracht. Volgens Maritiem Nederland is Rijkswaterstaat is met drie aannemerscombinaties in gesprek en vindt de definitieve gunning in oktober plaats.